Kontaktujte nás

Matthaeus, s.r.o.

841 02 Bratislava

+421 911 411 712

+421 903 272 767

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Kupujúci súhlasí s tým, že bol informovaný o spracovaní a uchovaní osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo. Kupujúci súhlasí s tým, že bol informovaný o spracovaní a uchovaní osobných údajov za účelom oprávneného záujmu analytikmi návštevnosti. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.