Kontaktujte nás

MATTHAEUS ECO s.r.o. 

Sídlo a poštová adresa spoločnosti:

Hlboká 1, 900 55 Lozorno

spoločnosť nemá kamennú predajňu

+421 911 411 712 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

Kupujúci súhlasí s tým, že bol informovaný o spracovaní a uchovaní osobných údajov za účelom plnenia kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo. Kupujúci súhlasí s tým, že bol informovaný o spracovaní a uchovaní osobných údajov za účelom oprávneného záujmu analytikmi návštevnosti. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.